Skip to content

Top 3 khóa học Customer Service nền tảng trên LinkedIn giúp bạn xây dựng hệ thống kiến thức vững vàng

by Admin on

Dịch vụ khách hàng (Customer Service) là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn, vì vậy việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc là điều cần thiết để tạo ra sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Tham gia các khóa học các khóa học Customer Service nền tảng sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống kiến thức vững vàng và nâng cao kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Tham gia các khóa học Customer Service bạn sẽ nhận được gì?

 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
 • Hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng
 • Tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng
 • Góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp

Khóa học 1: Customer Experience (CX) Foundations

Tạm dịch: Nền tảng về Trải nghiệm khách hàng
 • Chứng chỉ: 
  - LinkedIn Learning Certificate
  - Project Management Institute (PMI)

Sơ lược về khóa học: Khóa học này hướng đến các nhà lãnh đạo (chính thức và không chính thức) mong muốn xây dựng những trải nghiệm khách hàng xuất sắc, thúc đẩy kết quả kinh doanh. Chuyên gia Jeannie Walters sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng nền tảng trong lĩnh vực Trải nghiệm Khách hàng, bao gồm:

 • Xác định tầm nhìn chiến lược của tổ chức đối với khách hàng.
 • Sử dụng các công cụ, quy trình thực hành tốt nhất và kỹ thuật để hiện thực hóa tầm nhìn về trải nghiệm khách hàng.
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Tham gia khóa học, bạn sẽ có nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển các chiến lược và kỹ năng về trải nghiệm khách hàng của mình.

Nội dung khóa học:

1. Định nghĩa khái niệm trải nghiệm khách hàng thành công

2. Xác định nhu cầu khách hàng

3. Hợp tác với các phòng ban khác để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn

4. Tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp với Customer Success

→ Tham gia khóa học miễn phí và nhận tín chỉ từ Linkedin và PMI tại đây.

Khóa học 2: Customer Service Foundations

Tạm dịch: Nền tảng về Dịch vụ khách hàng

 • Chứng chỉ: 
  - LinkedIn Learning Certificate
  - National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)
  - Project Management Institute (PMI)

Sơ lược về khóa học: Khách hàng có đang cảm thấy được trân trọng? Khóa học này, do chuyên gia Jeff Toister hướng dẫn, sẽ trang bị cho bạn ba kỹ năng cốt yếu để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và tăng cường sự trung thành của khách hàng.

 • Xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng.
 • Cung cấp hỗ trợ phù hợp và kịp thời.
 • Xử lý hiệu quả các tình huống khách hàng tức giận.

Ngoài ra, bạn sẽ học được cách thu thập phản hồi của khách hàng và sử dụng thông tin đó để cải thiện dịch vụ.

Nội dung khóa học:

1. Xây dựng bộ kỹ năng cần thiết cho vị trí Customer Service

2. Xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng.

3. Tạo ấn tượng sâu sắc với khách hàng

4. Giải quyết các thách thức về dịch vụ khách hàng 

→ Tham gia khóa học miễn phí và nhận tín chỉ từ Linkedin, NASBA và PMI tại đây.

Khóa học 3: Customer Service: Problem-Solving and Troubleshooting

Tạm dịch: Giải quyết vấn đề và Khắc phục Sự cố trong Dịch vụ Khách hàng

 • Chứng chỉ: 
  - LinkedIn Learning Certificate
  - National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)
  - Project Management Institute (PMI)

Sơ lược về khóa học: Các hoạt động chăm sóc dịch vụ khách hàng tiêu tốn của các tổ chức một số tiền khổng lồ mỗi năm. Do đó, việc trang bị cho nhân viên các kỹ năng cần thiết để xử lý nhiều vấn đề khác nhau về dịch vụ khách hàng là rất quan trọng. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các quy trình giải quyết vấn đề và xử lý sự cố quan trọng trong dịch vụ khách hàng thường gặp ở nhiều lĩnh vực.

Bạn sẽ học được cách:

 • Nhận dạng bước đầu tiên cần thực hiện đối với các khiếu nại không hợp lệ.
 • Hiểu tầm quan trọng của việc luôn lắng nghe khách hàng.
 • Giải thích cách xử lý với khách hàng thô lỗ và khiến bạn khó chịu.

Nội dung khóa học:

1. Nguyên tắc ngầm trong dịch vụ khách hàng: Cách tiếp cận hai bước

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề 

3. Kỹ năng khắc phục sự cố 

4. Tư duy hệ thống của một người làm Customer Service và cách xây dựng bộ hướng dẫn Customer Service cho toàn team

→ Tham gia khóa học miễn phí và nhận tín chỉ từ Linkedin, NASBA và PMI tại đây.