Skip to content

Về Flexidata

Được thành lập vào năm 2011, Flexidata là một công ty cung cấp giải pháp phần mềm tập trung vào thị trường Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương. Flexidata cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, các dịch vụ gia tăng giá trị và các sản phẩm bổ sung trên nền tảng của các nhà cung cấp SaaS hàng đầu thế giới như Microsoft, Asana, Instructure (Canvas LMS). Hai đối tượng khách hàng hàng đầu của chúng tôi là các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi làm việc tại các thành phố khác nhau như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Melbourne và Đà Nẵng.

Established in 2011, Flexidata is a software solution company focused on Vietnam & Asia Pacific market. Flexidata offers digital transformation consulting , value added services and add-on products ontop of global first-tier SaaS vendors such as Microsoft, Asana, Instructure (Canvas LMS). Our top 02 customer segments are Educational Institution and Fast Growth Business. We have distributed team members in different cities such as Ho Chi Minh, Hanoi, Melbourne, Danang.

63a2d524117756137b1efbe7_design-about us 02-p-800

Sứ mệnh

Flexidata là công ty tư vấn và triển khai chuyển đổi số (Digital Transformation) cho Doanh nghiệp và Tổ chức giáo dục - với sứ mệnh giúp cho tổ chức tối ưu vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả, qua đó mỗi người có được nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ ý nghĩa hơn tại nơi làm việc, với khách hàng, và cho chính gia đình của mình.

Our Mission: helping our customer improve operation efficiency by bringing innovative technologies, so they having more time for meaningful relationship at work and home.
 

Tầm nhìn

Chúng tôi tin rằng, mỗi gia đình và tổ chức đều có thể tiếp cận công nghệ sáng tạo một cách dễ dàng, giúp công việc và cuộc sống của mỗi người ngày một chất lượng hơn, theo cách của riêng họ.

Our Vision: Innovative technologies should be easy to access by any organization or any family, making work & live better their own way.

Khách hàng nói về Flexidata

I have been working with Flexidata on a custom development project requiring creating a website and administration system for customer management. I had an outstanding experience working with the guys from Flexidata who answered all my questions with clear explanations on the working process, development and related issues. I was surprised at their coding abilities and how well the code was documented and implemented on the website and administration system. I am going to trust them my major projects for them in the future. I would like them to keep doing their coding neat and simple!

Nerijus Aleksejunas Wtactics

Giải pháp Reading Eggs từ Flexidata cung cấp cho HS tài khoản để tham gia vào chương trình như 1 người học và trải nghiệm. Sau đó có báo cáo phản hồi sự trải nghiệm chương trình về mức độ tham gia và kết quả của HS. Góp phần giúp HS trong việc hình thành xây dựng thói quen đọc, học tập suốt đời

An Thị Thu Hà Hanoi Star