About us

Được thành lập vào năm 2011, Flexidata là một công ty cung cấp giải pháp phần mềm tập trung vào thị trường Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương. Flexidata cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, các dịch vụ gia tăng giá trị và các sản phẩm bổ sung trên nền tảng của các nhà cung cấp SaaS hàng đầu thế giới như Microsoft, Asana, Instructure (Canvas LMS). Hai đối tượng khách hàng hàng đầu của chúng tôi là các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi làm việc tại các thành phố khác nhau như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Melbourne và Đà Nẵng.

Established in 2011, Flexidata is a software solution company focused on Vietnam & Asia Pacific market. Flexidata offers digital transformation consulting , value added services and add-on products ontop of global first-tier SaaS vendors such as Microsoft, Asana, Instructure (Canvas LMS). Our top 02 customer segments are Educational Institution and Fast Growth Business. We have distributed team members in different cities such as Ho Chi Minh, Hanoi, Melbourne, Danang.

Alt image of about flexidata

Sứ mệnh

Flexidata là công ty tư vấn và triển khai chuyển đổi số (Digital Transformation) cho Doanh nghiệp và Tổ chức giáo dục - với sứ mệnh giúp cho tổ chức tối ưu vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả, qua đó mỗi người có được nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ ý nghĩa hơn tại nơi làm việc, với khách hàng, và cho chính gia đình của mình.

Our Mission: helping our customer improve operation efficiency by bringing innovative technologies, so they having more time for meaningful relationship at work and home.

Tầm nhìn

Chúng tôi tin rằng, mỗi gia đình và tổ chức đều có thể tiếp cận công nghệ sáng tạo một cách dễ dàng, giúp công việc và cuộc sống của mỗi người ngày một chất lượng hơn, theo cách của riêng họ.

Our Vision: Innovative technologies should be easy to access by any organization or any family, making work & live better their own way.

Khách hàng nói về Flexidata

Đánh giá chân thật của khách hàng và đối tác về chất lượng dịch vụ của chúng tôi
Giải pháp Reading Eggs từ Flexidata cung cấp cho HS tài khoản để tham gia vào chương trình như 1 người học và trải nghiệm. Sau đó có báo cáo phản hồi sự trải nghiệm chương trình về mức độ tham gia và kết quả của HS. Góp phần giúp HS trong việc hình thành xây dựng thói quen đọc, học tập suốt đời
An Thị Thu Hà
English for Primary school Lead
Hanoi Star
An Thị Thu Hà
Flexidata team hỗ trợ rất nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp. Chúc Team phát triển để nhiều người học được tiếp cận hệ thống học tập hiện đại, thân thiện.
Đào Thị Hằng
Founder
LeaderTalks Education
Đào Thị Hằng
Flexidata has been very productive as we have worked closely on a number of API integrations to and from iSAMS
Mark Haskins
Group Head of Data & Information Service
EIM Global
Mark Haskins
I have been working with Flexidata on a custom development project requiring creating a website and administration system for customer management. I had an outstanding experience working with the guys from Flexidata who answered all my questions with clear explanations on the working process, development and related issues. I was surprised at their coding abilities and how well the code was documented and implemented onthe website and administration system. I am going to trust them my major projects for them in the future. I would like them to keep doing their coding neat and simple!
Nerijus Aleksejunas
Wtactics
Nerijus Aleksejunas
ClassCom has been an incredibly easy and effective tool for engaging with a large class size where other forms of consultation would be time consuming. The way the application integrates into canvas improves the student experience. The instant nature of the conversation in a form that students can relate to (instant messaging) has led to a good experience for students and the teaching team
Dr. Nick Brown
RMIT, School of Engineering
Dr. Nick Brown
LMS Canvas hiện tại đã giải quyết được bài toán quản lý chương trình học liệu. Tương lai sẽ giúp HS học tập chủ động, tham gia thi trực tuyến giúp GV quan sát được tiến độ học tập của từng HS trong lớp. Đặc biệt ClassCom và FAQ sẽ giúp phát hiện sớm các khó khăn của HS giúp nhà trường nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ PH và HS kịp thời hơn.
Nguyễn Bá Tiệp
Olympia Schools
Nguyễn Bá Tiệp
Most excellent point in this firm is the quality of human resources; agreeable and well-managing director followed by excellent engineer.They, entire, totally support us, even after productdelivered (after-care).They are eager to listening our “Voice”and try it adoptas long as possible. Never happen following situation, “Ialready ask, but for a recent 1 week, no response”Quick response, another proposal and steadily delivering products areno explanation to this firm.They are totally sincere, you can proceed to your work without any worry.
Naoyuki Ogura
JESCO ASIA Joint Stock Company
Naoyuki Ogura

Khách hàng tin tưởng Flexidata

Fullbright - flexidata education customer
Kinderworld -flexidata education's customer
Hanoi start -flexidata education's customer
Buv - flexidata education customer
TH school -flexidata education's customer
Viet anh school -flexidata education's customer
RMIT -flexidata education's customer
FE Credit -flexidata worksmart's customer
Pagasus -flexidata education's customer
Hanoi international school -flexidata education's customer
Renaissance -flexidata education's customer
Preschool -flexidata education's customer
The opympia -flexidata education's customer
Vin school -flexidata education's customer
Wellspring school -flexidata education's customer
VUS school -flexidata education's customer

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay