<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1289328872028675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Chuyển đổi số có thực hiện độc lập giữa các phòng ban, bộ phận trong tổ chức được không?

by Admin on

Chuyển đổi số không chỉ là một quá trình tập trung vào một phòng ban hay bộ phận duy nhất trong tổ chức, mà thường được thực hiện như một sự cải tiến toàn diện và liên tục trên toàn bộ tổ chức.  

Vậy, chuyển đổi số có thực hiện độc lập giữa các phòng ban, bộ phận trong tổ chức được không?

Để trả lời cho câu hỏi này, Team Service của Flexidata có góc nhìn như sau:

Flexidata cho rằng việc chuyển đổi số độc lập giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty là có thể thực hiện được nhưng cần cân nhắc một số yếu tố. Cụ thể, doanh nghiệp cần có sự hợp tác và phối hợp giữa các bộ phận khi thực hiện quá trình chuyển đổi số, cũng như cân nhắc phương thức chuyển đối số nhằm giảm thiểu rủi ro nhất có thể cho hoạt động của tổ chức.

Sự kết hợp giữa các phòng ban trong tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc chuyển đổi số có thành công hay không. Ngoài ra, quyết định triển khai chuyển đổi số cho từng phòng ban cần phải dựa trên nhu cầu cụ thể và mục tiêu của tổ chức tại thời điểm đó. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các phòng ban đều cần triển khai chuyển đổi số cùng một lúc, mà nên ưu tiên theo mục tiêu ngắn hạn của tổ chức và tình hình hiện tại của từng phòng ban. Việc này sẽ mang lại hiệu quả làm việc và kết quả đầu ra tốt hơn bởi các cá nhân có sự liên kết với nhau.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên đánh giá thấp những rủi ro của việc chuyển đổi số độc lập, trong đó có thể kể đến như xung đột về ưu tiên và tài nguyên. Để giải quyết vấn đề này, những nhà quản trị cần thiết lập một quy trình rõ ràng để xác định và ưu tiên các dự án chuyển đổi số. Việc sử dụng một bảng điểm hoặc hệ thống đánh giá có thể giúp quản lý ưu tiên hiệu quả.

Tóm lại, việc thực hiện chuyển đổi số độc lập giữa các phòng ban và bộ phận trong tổ chức có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đi kèm với các rủi ro. Quản lý chuyển đổi số cần áp dụng các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo tính hài hòa và hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.

Hãy liên hệ FXD để cùng đồng hành trong dự án chuyển đổi số của bạn tại đây.