Skip to content

Cá nhân hóa học tập với Giảng dạy phân hóa

by Admin on

Học sinh học theo cách khác nhau. Các trường học hiện nay đang đối diện với thách thức là giảng dạy linh hoạt để đáp ứng từng học sinh. Carol Ann Tomlinson đã nói: "Nếu chúng ta giảng dạy, chúng ta phải đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ học tốt nhất có thể". Để đáp ứng nhu cầu cá nhân, ta có phương pháp giảng dạy phân hóa. 

Các lợi ích của Giảng dạy phân hóa bao gồm:

 • Giúp giáo viên thiết kế bài học hấp dẫn
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa học sinh và bạn cùng lớp
 • Hỗ trợ nhu cầu và mục tiêu cụ thể của học sinh
 • Tạo điều kiện cho hành trình học tập cá nhân của học sinh
 • Tăng cường trách nhiệm học thuật và đạt được thành tích
 • Khuyến khích khả năng học tập trên nền tảng kỹ thuật số (Digtial literacy)

Như Education Week đã nói, "Làm thế nào để một giáo viên có thể giữ cho một lớp học reading gồm 25 học sinh, trong đó có bốn học sinh bị khuyết tật đọc, ba học sinh đang học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai, hai học sinh khác đọc ở ba cấp độ cao hơn và những học sinh còn lại có sở thích và mức độ hứng thú về việc đọc rất khác nhau?" Giảng dạy phân hóa đưa ra một giải pháp cho tình huống phổ biến này trong lớp học đa dạng với một nhóm lớn học sinh khác nhau.

day-hoc-phan-hoa
Giảng dạy phân hóa hỗ trợ niềm tin rằng "bình đẳng" không luôn có nghĩa là "công bằng" (Ảnh: Internet)

Bốn yếu tố của Giảng dạy phân hóa

Vậy làm thế nào giáo viên có thể tạo ra một môi trường học tập phân hóa? Một môi trường hỗ trợ từng học sinh, trong khi vẫn duy trì độ chặt chẽ và cấu trúc cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật chung?

Dưới đây là bốn yếu tố chính của giảng dạy phân tách mà giáo viên có thể thực hiện dựa trên nhu cầu của học sinh của họ:

Nội dung: Kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần nắm vững

Để lấy ví dụ về việc lớp học reading trên, việc điều chỉnh nội dung là một cách tuyệt vời để thu hút người học ở các cấp độ đọc khác nhau.

Ví dụ, giáo viên có thể:

 • Chia học sinh thành các nhóm nhỏ dựa trên cấp độ đọc hoặc nắm vững, sau đó giao nhiệm vụ đọc về một chủ đề tương tự ở một cấp độ phù hợp với từng nhóm.
 • Ghép các học sinh trong các nhóm này để hỗ trợ nhau và làm cho nội dung trở nên tương tác hơn.
 • Điều chỉnh các từ chính hoặc danh sách từ vựng theo sẵn của học sinh.

Quá trình: Hoạt động để nắm vững nội dung

Việc linh hoạt với định dạng là điều quan trọng. Nếu học sinh được giao cho các nhóm đọc cụ thể, cung cấp nhiều cách học sinh có thể tương tác với nội dung là rất quan trọng.

Để có một ý tưởng về những gì điều này trông như thế nào, giáo viên có thể:

 • Đưa nội dung lên mạng trong một Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) cho học sinh thích đọc hoặc đọc lại ngoài lớp học.
 • Cung cấp tùy chọn sách nói cho những người học thông qua âm thanh hoặc học sinh học tiếng Anh.
 • In tài liệu cho học sinh thích chú thích và ghi chú.

Sản phẩm: Phương pháp để chứng minh việc nắm vững

Khi đến lúc học sinh cho bạn biết những gì họ đã biết về những gì họ đã đọc, cung cấp một số tùy chọn khác nhau như bài kiểm tra tại nhà, báo cáo bằng văn bản, dự án thị giác hoặc bài thuyết trình cho phép học sinh chọn một định dạng để cho bạn biết những gì họ biết một cách tự tin.

Một phương pháp đánh giá cân đối với các bài đánh giá như thế này sẽ cung cấp cho giáo viên những thông tin hữu ích về hiểu biết của học sinh ở mọi bước đường, có thể được sử dụng để phân biệt thêm trong việc giảng dạy.

Môi trường Học tập: Không gian mà học sinh học tập

Dù học sinh đã trở lại lớp học truyền thống, giáo viên có thể sử dụng các chiến lược hỗ trợ để duy trì sự nhất quán và cung cấp thời gian tập trung độc lập cho học sinh ngoài lớp học. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những học sinh cần thời gian và hỗ trợ bổ sung ngoài giờ học. Môi trường học tập cần xem xét nhu cầu của học sinh và giáo viên có thể sắp xếp học sinh làm việc theo nhóm nhỏ để tạo cơ hội chia sẻ ý tưởng và cộng tác, đồng thời cung cấp không gian cho học sinh làm việc độc lập khi cần thiết.

Khi Học tập, không có một tiêu chuẩn phù hợp với tất cả

Sự trở lại giảng dạy trực tiếp tập trung vào đáp ứng tiêu chuẩn học thuật. Trường học đang thay đổi phương pháp đánh giá, không đòi hỏi mỗi học sinh phải vượt qua cùng một bài kiểm tra và cùng một điều kiện. Thay vào đó, tập trung vào cung cấp nhiều cơ hội cho học sinh chứng minh kiến thức theo nhiều phong cách khác nhau.

Giảng dạy phân hóa là phương pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu cá nhân trong lớp học đa dạng. Giáo viên tập trung vào nội dung, quy trình, sản phẩm và môi trường học tập, tạo ra một môi trường linh hoạt và hỗ trợ cho từng học sinh để họ đạt được thành công và phát triển trong hành trình học tập của mình.

5 Nguyên tắc quan trọng của Giảng dạy phân hóa

Duy trì học tập linh hoạt qua hướng dẫn cá nhân, đa dạng và đánh giá tiến trình. Năm nguyên tắc tạo môi trường học tập linh hoạt và cá nhân.

 1. Đánh giá kiến thức: Xác định vị trí học sinh trong hành trình học tập bằng cách đánh giá kiến thức hiện có và xây dựng trên nền tảng đó để giới thiệu nội dung chuyên sâu và phát triển kỹ năng mới.
 2. Xác định sở thích và phương pháp học tập của học sinh: Tùy chỉnh trải nghiệm học tập để hỗ trợ nhu cầu cá nhân và thúc đẩy sự hiểu biết và thành công. Mỗi học sinh học theo cách riêng, đòi hỏi các phương pháp giảng dạy đa dạng.
 3. Đảm bảo trải nghiệm công bằng: Công bằng được đạt khi học sinh có thể học theo tốc độ của mình và giáo viên hỗ trợ học tập cá nhân hóa. Mỗi học sinh xứng đáng cảm thấy động viên và trải nghiệm sự phát triển học thuật.
 4. Khuyến khích học tập cộng tác: Lập kế hoạch các hoạt động nhóm hiệu quả và nhóm học sinh có thể mang lại lợi ích cho nhau khi khám phá chủ đề và chia sẻ sở thích. Nhóm học sinh có cùng hành trình học tập để hướng dẫn nhóm nhỏ, cho phép học sinh cộng tác chặt chẽ với giáo viên và bạn đồng hành với mục tiêu chung.
 5. Đánh giá thành tích của học sinh: Sử dụng các bài đánh giá để đánh giá quá trình học tập, cung cấp phản hồi để cải thiện hiểu biết và thúc đẩy kết quả học tập của học sinh.

Sử dụng Công nghệ để Tăng cường Phân hóa

ca-nhan-hoa-hoc-tap-personalise-learning
Cá nhân hóa trải nghiệm học tập cùng phương pháp dạy học phân hóa sử dụng LMS (Ảnh: Internet)

Hỗ trợ phân hóa bằng hệ thống quản lý học tập (LMS) cung cấp cho giáo viên công cụ tổ chức và lập kế hoạch để cải thiện giảng dạy. Công nghệ tiếp tục hỗ trợ học trong lớp hiện đại, mở ra cơ hội bổ sung cho giáo viên giảng dạy và học sinh sử dụng tài liệu học. Một LMS phù hợp kết hợp tính nhất quán và tùy chỉnh, làm cho phân tách dễ dàng hơn trong lớp học.

Sử dụng công cụ học tập số để hỗ trợ phân tách:

 • Cá nhân hóa trải nghiệm học tập
 • Theo dõi thành tích học sinh
 • Thúc đẩy học sinh bằng phương tiện tương tác
 • Đảm bảo truy cập công bằng đến tài liệu
 • Giải quyết khoảng cách giao tiếp

Thích nghi và tùy chỉnh trải nghiệm học tập bằng các công cụ số hóa.

Tùy chỉnh và điều chỉnh trải nghiệm học tập bằng cách sử dụng các công cụ để truyền tải tài liệu giáo dục, nâng cao hoạt động giảng dạy và theo dõi thành tích học sinh. Tham dự sự kiện về Cá nhân hóa trải nghiệm học tập dành cho trường liên cấp K12 để tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ giáo dục với hệ thống quản lý học tập (LMS)