<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1289328872028675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
WORKSMART

Tối ưu vận hành & quản trị doanh nghiệp

WORKSMART
Frame 2

Quản lý dư án và công việc hiệu quả với Asana

Asana là phần mềm quản lý công việc (work management) trên web và ứng dụng điện thoại. Asana cung cấp đầy đủ các tính năng giúp hệ thống, sắp xếp công việc, các nhiệm vụ một các khoa học để các nhóm có thể đạt hiệu quả công việc cao nhất.

Gia tăng trải nghiệm khách hàng với HubSpot CRM

Nắm bắt hành trình mua hàng của khách hàng, từ các hoạt động chiến dịch Marketing, Sales và chăm sóc khách hàng, HubSpot cung cấp nền tảng tổng thể giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ lệ bán hàng và hiểu khách hàng của mình hơn.

create-custom-dashboards-en
Grafik-Microsoft-365

Số hóa doanh nghiệp với Microsoft 365

Microsoft 365 đồng hành cùng doanh nghiệp trên từng mảng việc, từ giao tiếp nội bộ với khách hàng, đến lưu trữ, ghi nhận dữ liệu và còn nhiều hơn thế.

Nhằm hướng tới sự quản lý công việc và cộng tác nhóm hiệu quả cho doanh nghiệp, WORKSMART tư vấn ứng dụng công nghệ cho các quy trình quản lý được chuẩn hóa, kết hợp với tự động hóa và phân tích dữ liệu trí tuệ doanh nghiệp (BI)