20 cách nhà trường sử dụng LMS trong giảng dạy trực tiếp

LMS
Xuất bản vào
2/16/2023

Hệ thống LMS là gì?

LMS là viết tắt của Learning Management System, là một hệ thống quản lý học tập, cung cấp một nền tảng để tổ chức, quản lý và phân phối các khóa học. LMS là công cụ hữu ích cho giáo viên và nhà giáo dục để quản lý lớp học của mình, phân bổ tài nguyên và tạo ra các nội dung học tập.

LMS không chỉ được sử dụng rộng rãi trong giáo dục trực tuyến mà còn rất hữu ích cho giảng dạy trực tiếp. Nó giúp giảm chi phí cho việc đào tạo, tăng tính hiệu quả và cải thiện chất lượng đào tạo.

Tìm hiểu thêm về 6 lý do nhà trường áp dụng LMS trong giảng dạy trực tiếp

Nhà trường sử dụng LMS trong giảng dạy trực tiếp như thế nào?

LMS đang trở thành một công cụ quan trọng trong việc cung cấp giáo dục và đào tạo cho người dạy và người học. Đặc biệt, hệ thống Canvas LMS có đa dạng tính năng để hỗ trợ người dạy và người học trong việc quản lý học tập kết hợp với việc giảng dạy trực tiếp một cách truyền thống.

Đọc chi tiết tại: 20 cách sử dụng LMS trong giảng dạy trực tiếp

20-cach-su-dung-LMS
20 cách sử dụng Canvas LMS trong giảng dạy trực tiếp
Những nội dung khác

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay