<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1289328872028675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Đơn giản hóa
công nghệ

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng công nghệ vào các hoạt động điều hành và kinh doanh. Giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng công việc, từ đó tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp vững vàng.

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash-1

Đẩy nhanh các sáng kiến chuyển đổi số của bạn
với giải pháp từ Flexidata

georgie-cobbs-muOHbrFGEQY-unsplash-min

CONFIGURATION

Flexidata sẽ ghi nhận các quy trình muốn triển khai, tối ưu hóa cùng doanh nghiệp và thiết kế cấu trúc hệ thống phù hợp với những quy trình đó.

walling-e_MdMMKrgdY-unsplash-min-1

INTEGRATION

Flexidata sẽ ghi nhận quy trình, nghiệp vụ ứng dụng các phần mềm khác nhau, thấu hiểu cách dữ liệu cần được truyền tải như thế nào, từ đó tư vấn phương án tích hợp, cách sử dụng tối ưu các hệ thống và thực hiện tích hợp hệ thống.

artem-maltsev-0CvHQ62gwY8-unsplash-min-1

ONBOARDING

Flexidata sẽ hướng dẫn bạn thông qua các chiến lược quản lý thay đổi, các phương pháp hay nhất để quản lý quy trình làm việc của bạn trong phần mềm và đào tạo tương tác cho nhóm của bạn.

Kết nối công nghệ hàng đầu thế giới tới khách hàng Việt Nam

Canvas_Horizontal_ByInstructure_Color_RGB
Asana_logo.svg
2560px-HubSpot_Logo.svg
Frame 36Education
3P-Learning-1

Tìm Giải pháp
phù hợp cho doanh nghiệp bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

PM 06