Đơn giản hóa công nghệ

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng công nghệ vào các hoạt động điều hành và kinh doanh. Giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng công việc, từ đó tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp vững vàng
Tìm công nghệ phù hợp với tổ chức của bạn
People meeting with the help of technology

Đẩy nhanh các sáng kiến chuyển đổi số của bạn với giải pháp từ Flexidata

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Hệ thống sẵn sàng để sử dụng đi theo các quy trình và quy tắc của doanh nghiệp.
Chúng tôi làm như thế nào?
Flexidata sẽ ghi nhận các quy trình muốn triển khai, tối ưu hóa cùng doanh nghiệp và thiết kế cấu trúc hệ thống phù hợp với những quy trình đó.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Kết nối các hệ thống hiện tại với giải pháp Flexidata , để đảm bảo thông tin được liền mạch.
Chúng tôi làm như thế nào?
Flexidata sẽ ghi nhận quy trình, nghiệp vụ ứng dụng các phần mềm khác nhau, thấu hiểu cách dữ liệu cần được truyền tải như thế nào, từ đó tư vấn phương án tích hợp, cách sử dụng tối ưu các hệ thống và thực hiện tích hợp hệ thống.

DIGITAL ONBOARDING

Giúp mọi người trong doanh nghiệp thành thạo sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng.
Chúng tôi làm như thế nào?
Flexidata sẽ hướng dẫn bạn thông qua các chiến lược quản lý thay đổi, các phương pháp hay nhất để quản lý quy trình làm việc của bạn trong phần mềm và đào tạo tương tác cho nhóm của bạn.

Flexidata đồng hành cùng doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục

Worksmart thumbnail
A group of asian people having a meeting together

Worksmart

Teamwork work smarter
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường công tác công việc thông minh, linh hoạt và hiệu quả
Illustration for Edtech

EdTech

Learning for better outcomes
Giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức giáo dục để nhanh chóng thích nghi với trạng thái bình thường mới hậu đại dịch

Kết nối công nghệ hàng đầu thế giới tới khách hàng Việt Nam

Hubspot
Asana
Canvas LMS
3P Learning
Classcom
Microsoft

Khách hàng tin tưởng Flexidata

Fullbright - flexidata education customer
Kinderworld -flexidata education's customer
Hanoi start -flexidata education's customer
Buv - flexidata education customer
TH school -flexidata education's customer
Viet anh school -flexidata education's customer
RMIT -flexidata education's customer
FE Credit -flexidata worksmart's customer
Pagasus -flexidata education's customer
Hanoi international school -flexidata education's customer
Renaissance -flexidata education's customer
Preschool -flexidata education's customer
The opympia -flexidata education's customer
Vin school -flexidata education's customer
Wellspring school -flexidata education's customer
VUS school -flexidata education's customer

Kiến thức chuyên gia

Báo cáo (whitepaper), bài viết chuyên môn

Câu chuyện doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đã ứng dụng thành công trong thực tế như thế nào?

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay