Marketing, Sales & Customer Services (CRM)

Từ Marketing đến Sales và Dịch vụ khách hàng, Flexidata cung cấp một nền tảng giúp doanh nghiệp quản lý tất cả trong một: giúp tự động hoá quy trình làm việc, đồng nhất thông tin xuyên suốt giữa các phòng ban trên nền tảng Creatio – Top 4 CRM thế giới.

Khách hàng của chúng tôi

Nền tảng Creatio có thể giúp gì?

Quản lý vòng đời khách hàng trên cùng một nền tảng

Creatio cung cấp 3 modules là Sales, Marketing và Customer Services trên một nền tảng.

Quản lý tất-tần-tật thông tin về khách hàng trong một profile duy nhất.

Thông tin cơ bản, lịch sử tương tác với công ty đều được thu thập bởi hệ thống. Những thông tin này sẽ được phục vụ cho những mục đích cải thiện trải nghiệm khách hàng, phân tích về thói quen và hành vi của khách hàng để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh mới,…

Tự động hoá quy trình làm việc cũng như linh hoạt tuỳ chỉnh theo nhu cầu sử dụng

Với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ, công ty có thể tiết kiệm được nhiều nguồn lực (nhân sự, thời gian, tiền bac) để tập trung vào những công việc phức tạp hơn cần sự tham gia của con người.

Truyền thông đa kênh để thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Với module Marketing trên nền tảng Creatio, các hoạt động marketing như email marketing, event, … có thể được lên kế hoạch và tổ chức để thu hút và nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng. Khi khách hàng đã đạt đến một mức độ tương tác tốt với công ty, thông tin này sẽ tiếp tục được chuyển qua cho Sales và Customer Services làm việc tiếp.

Phân tích dữ liệu và báo cáo

Chúng tôi tin vào vai trò và tầm quan trọng của dữ liệu đối với sự sống còn của một doanh nghiệp xét về lâu dài. Với Creatio, tất cả dữ liệu về khách hàng và hoạt động của phòng ban đều được lưu trữ và chuyển hoá thànhc ác dạng biểu đồ trực quan – giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Technology partners

Success Stories

Tích hợp CRM để nâng cao kết quả kinh doanh

Flexidata hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và onboarding một cách hiệu quả!