By

Flexidata
Rất nhiều những vấn đề tiếp tục phát sinh phía sau câu chuyện triển-khai-xong một hệ thống LMS cho thấy...
Read More
Làm account như làm “dâu trăm họ”, vừa phải đảm việc nước (client management), vừa phải giỏi việc nhà (internal management). Cả tuần làm...
Read More
Quản lý tất cả công việc và các phòng ban trên cùng một nền tảng là điều nhiều cấp quản...
Read More
Một 2020 sóng gió sắp trôi qua, cũng là cột mốc vô cùng đặc biệt đánh dấu cho nhiều suy...
Read More
Nếu doanh nghiệp đang cần một phần mềm quản lý dự án để đưa vào hoạt động ngay chỉ trong...
Read More
Với vai trò là Project Lead hay cấp Manager trở lên, bạn luôn muốn một cái nhìn tổng quan và...
Read More
monday.com là một nền tảng “quốc dân” quản lý dự án và cộng tác giúp mọi người trong công ty...
Read More
Trở lại với trạng thái “bình thường mới”, việc dạy và học kết hợp online và offline (Blended Learning) tại...
Read More
Xử lý 10000 hồ sơ trong mùa tuyển sinh để lựa chọn ra 200 học viên có các tiêu chí...
Read More
Thế giới đã đi nhiều bước dài trong công cuộc cải cách giáo dục, còn Việt Nam vẫn ở giai...
Read More
1 2 3