By

Flexidata
Chạy nhiều dự án cùng một lúc với khối lượng tasks khổng lồ và làm việc với nhiều phòng ban,...
Read More
1. Cộng tác hiệu quả Tất cả mọi người cùng làm việc trên một nền tảng, thuận tiện và dễ...
Read More
Học tập trực tuyến sẽ trở nên tương tác tốt hơn khi ClassCom được tích hợp trong Nền tảng học...
Read More
“Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy ngành giáo dục tìm cách ứng dụng công nghệ để thiết kế lại các...
Read More
Tổ chức và quản lý lớp học là công việc lặp đi lặp lại nhưng chiếm rất nhiều thời gian...
Read More
Mùa tuyển sinh tại các trường đại học vừa kết thúc, đây cũng là lúc cán bộ trường và các...
Read More
1 2 3