Worksmart
Education

Quản lý thông tin nhân sự

HR Information Management

Quản lý thông tin toàn bộ nhân sự giờ đây thật dễ dàng cùng Asana
Được đăng vào
19/5/2023
Quản lý thông tin toàn bộ nhân sự giờ đây thật dễ dàng cùng Asana

Bạn đang gặp những khó khăn khi:

  • Tìm kiếm thông tin của một nhân sự trong công ty để liển lạc, thông tin không dễ để truy cập​?
  • Nhân sự khi có vấn đề cần tra cứu, nhu cầu cần đề xuất thì không có nơi để ghi nhận lại và gửi yêu cầu?

Nâng cao hiệu quả làm việc cho doanh nghiệp bằng cách tối ưu vận hành và quản trị với Asana

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Lên kế hoạch tuyển sinh cho các phòng ban liên quan. Mỗi phòng ban sẽ có những nhiệm vụ khác nhau, phân công cho các thành viên của phòng ban đó để thực hiện và cùng theo dõi.​

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay