Quản lý thời khoá biểu của giáo viên và lớp học

- Giáo viên, học sinh và phụ huynh luôn nắm rõ lịch dạy và học của mình - Quản lý dễ dàng sắp xếp thời gian dạy của giáo viên - Quản lý dễ dàng tính và theo dõi thời gian giảng dạy của giáo viên
Được đăng vào
19/5/2023
- Giáo viên, học sinh và phụ huynh luôn nắm rõ lịch dạy và học của mình
- Quản lý dễ dàng sắp xếp thời gian dạy của giáo viên
- Quản lý dễ dàng tính và theo dõi thời gian giảng dạy của giáo viên

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Công việc được ghi nhận rõ ràng, để người nhận việc biết được cần phải làm gì, tạo ra kết quả gì, đồng thời dễ dàng phối hợp với các phòng ban khác mà không gây phiền cho họ​.

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay