‍Quản lý KPIs/OKRs và Danh mục dự án

Create & Tracking Goals

Kết nối giữa mục tiêu chiến lược với công việc thực thi dễ dàng
Được đăng vào
27/5/2023
Kết nối giữa mục tiêu chiến lược với công việc thực thi dễ dàng

Nhiều tổ chức dành thời gian và nguồn lực để đặt mục tiêu chỉ để sau đó chúng trở nên nhạt nhòa. Với Goals trong Asana, bạn có một nguồn thông tin duy nhất về những mục tiêu của bạn và chúng được liên kết với công việc để đạt được chúng.

Tính năng "Goals" phản ánh như thế nào trên Asana?

Tổ chức hoạt động tốt nhất khi mọi người đều hiểu rõ sứ mệnh, mục tiêu và công việc hàng ngày cần thực hiện để đạt được chúng. Với Asana, bạn có được sự rõ ràng đến mức từ một nhiệm vụ phụ giao cho thực tập sinh mới cho đến một mục tiêu mà CEO chịu trách nhiệm.

Hầu hết các nhóm bắt đầu bằng việc quản lý các nhiệm vụ và dự án. Khi bạn có đủ dự án, việc thêm chúng vào một danh mục cho phép bạn có cái nhìn thời gian thực về những gì đang diễn ra trên các sáng kiến quan trọng. Với sự bổ sung của "Goals", các tổ chức hiện có một hệ thống duy nhất để đặt mục tiêu và quản lý tất cả công việc cần thiết để đạt được chúng - điều gần như không thể thiếu Asana.

Làm thế nào để đặt và theo dõi mục tiêu trong Asana?

Việc tạo ra một Goal giống như việc tạo ra một Task. Bắt đầu bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

  1. Tôi đang đặt mục tiêu cho cả công ty hay chỉ riêng cho nhóm của tôi? → Sử dụng các tiêu đề "Company goals" (Mục tiêu của công ty) và "Team goals" (Mục tiêu của team) để chọn tổ chức hoặc một team cụ thể. Mục tiêu của bạn sẽ được hiển thị cho tất cả mọi người trong công ty hoặc trong nhóm đó. Để xem những mục tiêu bạn đang sở hữu, điều hướng đến "My goals" (Mục tiêu của tôi).
  2. Ai chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc đạt được mục tiêu? Có hạn chót không? → Bạn sẽ giao mục tiêu cho một thành viên đồng đội và gán cho nó một khoảng thời gian. Khoảng thời gian có thể được tùy chỉnh theo năm tài chính của tổ chức của bạn thông qua Bảng điều khiển Quản trị của Asana (Admin Console).
  3. Làm thế nào để theo dõi tiến độ của mục tiêu? → Khi tạo một mục tiêu, bạn có thể chọn "phương pháp cập nhật" (update method) ưa thích của bạn. Tiến độ tự động sẽ được tính toán từ các mục tiêu phụ hoặc dự án (được thêm vào trang chi tiết của mục tiêu sau khi tạo). Đối với các mục tiêu thủ công, hãy thêm một chỉ số tiến độ để hiển thị phần trăm hoàn thành, số tiền đã đạt được hoặc một mục tiêu yes/no nếu nó đã hoàn thành.
  4. Làm thế nào để đo lường xem bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa? → Nhấp vào mục tiêu và thêm các mục tiêu phụ hoặc dự án đại diện cho kết quả quan trọng của bạn. Các mục tiêu phụ cũng có thể có người được giao, hạn chót và được thiết lập để được đo lường tự động.
  5. Thêm Mục tiêu mới bằng cách sử dụng dấu cộng (+).

Thiết lập và theo dõi mục tiêu bằng Asana có thể giúp tăng cường hiệu suất của nhóm và cá nhân, đồng thời đảm bảo tổ chức của bạn tập trung vào những ưu tiên quan trọng nhằm thúc đẩy kết quả bạn mong muốn.

Các kết quả nhận được

No items found.

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay