Quản lý chiến dịch Marketing

Marketing Campaign

Đảm bảo mọi công việc chạy đúng tiến độ và triển khai thành công chiến dịch Marketing của bạn
Được đăng vào
27/5/2023
Đảm bảo mọi công việc chạy đúng tiến độ và triển khai thành công chiến dịch Marketing của bạn

Dù bạn đang quản lý chiến dịch loại nào, team Marketing của bạn cần có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện hiệu quả để đạt được thành công. Nhưng với nhiều yếu tố phải quản lý như thời hạn, tài sản sáng tạo, phản hồi từ các bên liên quan, làm thế nào để đảm bảo không có điều gì bị bỏ sót?

Các kết quả nhận được

Marketing Project Overview

Nắm bắt các cột mốc quan trọng của chiến dịch, tiến độ tổng quan và sự liên kết với mục tiêu liên quan để đảm bảo mọi thứ được thống nhất rõ ràng​

Marketing Project Portfolio

Tổ chức và theo dõi các dự án đang chạy trên 1 góc nhìn, với tình trạng và tiến độ của các dự án, từ đó biết được dự án hay chiến dịch nào đang chạy tốt, chiến dịch nào đang có vấn đề và biết được vấn đề đó là gì ngay lập tức​

Marketing Project Template

Chuẩn hóa các loại hình chiến dịch Marketing, từ đó plan chiến dịch nhanh chóng với timeline được vạch sẵn và giao việc tới những người liên quan trong 1 phút​

Marketing Roadmap

Lên Marketing Roadmap cho quý, cho năm theo quy chuẩn, sắp xếp thứ tự ưu tiên và timeline phù hợp, từ đó triển khai các chiến dịch chi tiết dễ dàng hơn​

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay