Lên kế hoạch và thực thi dự án

Project Planning & Execution

- Lên kế hoạch dự án theo quy chuẩn của doanh nghiệp với sự phân bổ nguồn lực phù hợp​ - Nắm bắt báo cáo theo thời gian thực về tiến độ dự án, chi tiết công việc,…​ - Có không gian trao đổi tập trung cho các sprint release và các ý kiến feedback​
Được đăng vào
14/12/2022
- Lên kế hoạch dự án theo quy chuẩn của doanh nghiệp với sự phân bổ nguồn lực phù hợp​
- Nắm bắt báo cáo theo thời gian thực về tiến độ dự án, chi tiết công việc,…​
- Có không gian trao đổi tập trung cho các sprint release và các ý kiến feedback​

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay