Lên kế hoạch và thực thi dự án

Project Planning & Execution

- Lên kế hoạch dự án theo quy chuẩn của doanh nghiệp với sự phân bổ nguồn lực phù hợp​ - Nắm bắt báo cáo theo thời gian thực về tiến độ dự án, chi tiết công việc,…​ - Có không gian trao đổi tập trung cho các sprint release và các ý kiến feedback​
Được đăng vào
14/12/2022
- Lên kế hoạch dự án theo quy chuẩn của doanh nghiệp với sự phân bổ nguồn lực phù hợp​
- Nắm bắt báo cáo theo thời gian thực về tiến độ dự án, chi tiết công việc,…​
- Có không gian trao đổi tập trung cho các sprint release và các ý kiến feedback​

Test

Các nghiệp vụ trọng tâm

No items found.

Giải pháp từ Flexidata

Các kết quả nhận được

No items found.

Tổng kết về giải pháp

test

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay