Giảm thời gian làm việc của giảng viên

- Giảng viên tự động hoá các công việc, tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng - Giảng viên có thể chấm và sửa bài cho sinh viên ngay trên hệ thống, và sử dụng công cụ đánh giá theo tiêu chí - rubric và thư viện nhận xét - comment library để feedback
Được đăng vào
19/5/2023
- Giảng viên tự động hoá các công việc, tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng
- Giảng viên có thể chấm và sửa bài cho sinh viên ngay trên hệ thống, và sử dụng công cụ đánh giá theo tiêu chí - rubric và thư viện nhận xét - comment library để feedback

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Công việc được ghi nhận rõ ràng, để người nhận việc biết được cần phải làm gì, tạo ra kết quả gì, đồng thời dễ dàng phối hợp với các phòng ban khác mà không gây phiền cho họ​.

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay