Giảm thời gian giáo viên làm báo cáo điểm số

- Giảm thời gian làm việc trên hệ thống của giáo viên trong việc tính điểm số cuối học kì, điểm hạnh kiểm của học sinh - Giảm thời gian nhập điểm lên hệ thống của sở khi hệ thống xuất file excel để giáo viên dễ dàng upload vào hệ thống điểm của Sở - Giảm thời gian giáo viên nhập báo cáo cuối kì khi hệ thống xuất báo cáo cuối học kì cho phụ huynh, để dễ dàng theo dõi tổng quan việc học của con ở nhiều bộ môn khác nhau
Được đăng vào
19/5/2023
- Giảm thời gian làm việc trên hệ thống của giáo viên trong việc tính điểm số cuối học kì, điểm hạnh kiểm của học sinh
- Giảm thời gian nhập điểm lên hệ thống của sở khi hệ thống xuất file excel để giáo viên dễ dàng upload vào hệ thống điểm của Sở
- Giảm thời gian giáo viên nhập báo cáo cuối kì khi hệ thống xuất báo cáo cuối học kì cho phụ huynh, để dễ dàng theo dõi tổng quan việc học của con ở nhiều bộ môn khác nhau

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Công việc được ghi nhận rõ ràng, để người nhận việc biết được cần phải làm gì, tạo ra kết quả gì, đồng thời dễ dàng phối hợp với các phòng ban khác mà không gây phiền cho họ​.

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay