Quản lý hoạt động tuyển sinh

Enrollment

Hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng tuyển sinh cho các tổ chức giáo dục
Được đăng vào
20/12/2022
Hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng tuyển sinh cho các tổ chức giáo dục

Các nghiệp vụ trọng tâm

Kế hoạch tuyển sinh

  • Tracking và cập nhật các tiến độ công việc​
  • Theo dõi được hiệu quả KPI​

Quản lý KPI & Object tuyển sinh

  • Tracking được KPI​
  • Báo cáo tiến độ thực hiện​
  • Có nơi để trao đổi giữa các phòng ban để điều chỉnh kế hoạch nếu có​

Lịch trình truyền thông​

  • Có một nơi dễ dàng plan, tracking các chỉ số​
  • Tiến độ thực hiện plan được cập nhật real-time để nắm được tình hình và có action phù hợp​

Quản lý và phát triển tài sản Marketing

  • Có một nơi chung để làm việc và cập nhật các tiến độ trên các tài sản  Marketing​
  • Lưu trữ, sắp xếp các tài sản Marketing một cách khoa học, dễ tìm kiếm

Giải pháp từ Flexidata

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Lên kế hoạch tuyển sinh cho các phòng ban liên quan. Mỗi phòng ban sẽ có những nhiệm vụ khác nhau, phân công cho các thành viên của phòng ban đó để thực hiện và cùng theo dõi.​

Quản lý KPI & Mục tiêu tuyển sinh​

Cập nhật tiến độ hàng tuần, hàng tháng và thấy được sự thay đổi qua thời gian, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp và phòng tránh rủi ro kịp thời​.

Có thể liên kết với Project về “Quản lý đăng ký dự tuyển” để đo lường KPI dựa trên tiến trình của project này.​

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Nắm bắt các cột mốc quan trọng của dự án, tiến độ tổng quan và sự liên kết với mục tiêu liên quan để đảm bảo mọi thứ được thống nhất rõ rang.​

Quản lý KPI & Mục tiêu tuyển sinh​

Thiết lập KPIs & OKRs cho Marketing, từ đó theo dõi nhanh chóng tổng quan tiến độ và kết quả thực hiện, từ đó nắm bắt được điểm nào đang có vấn đề, khó khăn để giải quyết​.

Tổng kết về giải pháp

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay