Quản lý hoạt động tuyển sinh

Enrollment

Hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng tuyển sinh cho các tổ chức giáo dục
Được đăng vào
19/5/2023
Hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng tuyển sinh cho các tổ chức giáo dục

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Lên kế hoạch tuyển sinh cho các phòng ban liên quan. Mỗi phòng ban sẽ có những nhiệm vụ khác nhau, phân công cho các thành viên của phòng ban đó để thực hiện và cùng theo dõi.​

Quản lý KPI & Mục tiêu tuyển sinh​

Cập nhật tiến độ hàng tuần, hàng tháng và thấy được sự thay đổi qua thời gian, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp và phòng tránh rủi ro kịp thời​.

Có thể liên kết với Project về “Quản lý đăng ký dự tuyển” để đo lường KPI dựa trên tiến trình của project này.​

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Nắm bắt các cột mốc quan trọng của dự án, tiến độ tổng quan và sự liên kết với mục tiêu liên quan để đảm bảo mọi thứ được thống nhất rõ rang.​

Quản lý KPI & Mục tiêu tuyển sinh​

Thiết lập KPIs & OKRs cho Marketing, từ đó theo dõi nhanh chóng tổng quan tiến độ và kết quả thực hiện, từ đó nắm bắt được điểm nào đang có vấn đề, khó khăn để giải quyết​.

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay