Cán bộ quản lý có thể theo dõi tình hình học tập theo thời gian thực tế (real time) 

- Mọi thông tin điểm số đều rõ ràng và được cập nhật kịp thời cho bộ phận quản lý, học sinh và phụ huynh theo dõi - Cán bộ quản lý an tâm về việc theo dõi và liên lạc kịp thời với phụ huynh học sinh khi có dấu hiệu rủi ro, sa sút trong học tập
Được đăng vào
19/5/2023
- Mọi thông tin điểm số đều rõ ràng và được cập nhật kịp thời cho bộ phận quản lý, học sinh và phụ huynh theo dõi
- Cán bộ quản lý an tâm về việc theo dõi và liên lạc kịp thời với phụ huynh học sinh khi có dấu hiệu rủi ro, sa sút trong học tập

Các kết quả nhận được

Quản lý kế hoạch tuyển sinh

Công việc được ghi nhận rõ ràng, để người nhận việc biết được cần phải làm gì, tạo ra kết quả gì, đồng thời dễ dàng phối hợp với các phòng ban khác mà không gây phiền cho họ​.

Những doanh nghiệp ứng dụng thành công
Hiện chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng use case này

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay