Microsoft

A platform made up of products and solution that empower organizations to thrive in a changing world
Microsoft

Hiện tại Flexiadata là "silver partner reseller của Microsoft" nên tất cả những ứng dụng do Microsoft cung cấp, Flexidata đều có thể kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đám mây đáng tin cậy và toàn diện nhất


Giúp tổ chức của bạn phát huy tối đa tiềm năng qua việc sử dụng nền tảng đám mây tích hợp và mở, trải rộng trên sáu lĩnh vực thiết yếu – bảo mật, hạ tầng, đổi mới ứng dụng và kỹ thuật số, dữ liệu và AI, ứng dụng kinh doanh và công việc hiện đại.

  • Các sản phẩm và giải pháp Microsoft Cloud hiện dẫn đầu ngành, nhưng còn hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau. Đạt được mức hiệu quả mới bằng cách hợp nhất Azure, Microsoft Security, Microsoft 365, Dynamics 365 và các giải pháp trong ngành.
  • Tận dụng công nghệ được xây dựng và phân phối bằng các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật hàng đầu trong ngành. Kết hợp các sản phẩm, nền tảng của Microsoft với ứng dụng của bên thứ ba để tạo ra các giải pháp mạnh mẽ, toàn diện và được kết nối.
  • Nhanh chóng phát huy giá trị, xây dựng cho tương lai và vượt qua kỳ vọng của khách hàng với các đám mây trong ngành của Microsoft. Các đám mây đều hoạt động dưới dạng mô-đun và có thể mở rộng, nên tổ chức bạn có thể bắt đầu theo nhu cầu của mình và thích ứng trong quá trình phát triển.​
  • Giúp bảo vệ doanh nghiệp bạn bằng các giải pháp bảo mật, tuân thủ, danh tính và quản lý hoạt động trên mọi nền tảng, đám mây và ứng dụng của bạn.
  • Cải thiện thời gian tạo ra giá trị và giảm chi phí với ngăn xếp kỹ thuật hoàn chỉnh nhất từ điện toán đám mây đến điện toán biên. Xây dựng, giám sát và quản lý hạ tầng thiết yếu bằng công nghệ Microsoft Cloud đáng tin cậy.
  • Tăng cường và nâng cao mọi giai đoạn phát triển phần mềm.​
  • Tận dụng tối đa giá trị dữ liệu với Nền tảng dữ liệu thông minh của Microsoft, một nền tảng toàn diện dành cho cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích và hoạt động quản trị dữ liệu.​
  • Tạo nên trải nghiệm khách hàng cùng tính linh hoạt trong hoạt động vượt trội bằng các ứng dụng giúp gắn kết mọi người, thông tin chuyên sâu và các quy trình ở mọi dây chuyền của doanh nghiệp.
  • Tạo điều kiện để các thành viên nhóm tập trung, xây dựng, chia sẻ và bảo vệ ý tưởng quan trọng nhất nhằm tạo ra tác động lớn nhất có thể từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.


Usecases

Những usecase liên quan

A platform made up of products and solution that empower organizations to thrive in a changing world
A platform made up of products and solution that empower organizations to thrive in a changing world
No items found.

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay