Canvas LMS

Canvas LMS is the open, extensible learning management system
Canvas LMS

HỆ THỐNG LMS #1 THẾ GIỚI VIỆT HÓA HOÀN TOÀN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

1. Canvas LMS sẽ giúp nhà trường quản lý học tập, thi cử, đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên và sinh viên. Tất cả các thông tin về học tập được quản lý trên một nền tảng duy nhất.

2. Canvas LMS có thể tính hợp với rất nhiều ứng dụng hỗ trợ giảng dạy. Chỉ cần 01 lần đăng nhập để sử dụng tất cả các ứng dụng.

3. Lưu trữ mọi thông tin trên cloud (100% online), đảm bảo tính ổn định, bảo mật.

Hạn chế gián đoạn hệ thống đến mức tối thiểu (99,97% up time). Khách hàng BUV, Fullbright và VinUniversity phản hồi về hệ thống như sau:

"Với Canvas Cloud, chúng tôi chưa bao giờ trải qua bất kì khủng hoảng nào về hệ thống trong suốt giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid 19.”

Usecases

Những usecase liên quan

Canvas LMS is the open, extensible learning management system
Canvas LMS is the open, extensible learning management system
No items found.

Tìm giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn

Đặt lịch tư vấn 1:1 trong 30 phút cùng chuyên gia chuyển đổi số của Flexidata để định hướng cho quá trình chuyển đổi số của bạn!

Đặt lịch ngay