Tag

teamwork
Goals in Asana giúp team hiểu được sự liên kết giữa mục tiêu của công ty với công việc thường...
Read More
burn out
Căng thẳng đã trở thành một phần quá quen thuộc của công việc. Theo khảo sát từ năm ngoái, 71%...
Read More
Nhân viên làm việc từ xa: 100%  Team Marketing: 80+ thành viên Sản phẩm ra mắt mỗi quý: 3-5  ...
Read More
Trụ sở: Chicago Số lượng nhân viên: +250 người Use case: Ứng dụng cho quy mô toàn công ty  Kết...
Read More