Tag

smart tools
Editor’s Note: Đây là bài viết được viết bởi Kerry Hoffman, Senior Project Manager, Marketing tại ClassPass nằm trong chuỗi...
Read More
Agile là một phương pháp quản lý dự án tinh gọn rất phổ biến – cho team Product, Engineering, Software...
Read More
Đối với team Product, phát triển roadmap, ra mắt sản phẩm/tính năng chỉ là một phần trong công việc của...
Read More
burn out
Căng thẳng đã trở thành một phần quá quen thuộc của công việc. Theo khảo sát từ năm ngoái, 71%...
Read More
Nhân viên làm việc từ xa: 100%  Team Marketing: 80+ thành viên Sản phẩm ra mắt mỗi quý: 3-5  ...
Read More