Tag

#mondaydotcomvietnam
Quản lý dự án chính là quản lý về mục tiêu dự án, phương pháp, kỹ thuật và công cụ...
Read More
Làm account như làm “dâu trăm họ”, vừa phải đảm việc nước (client management), vừa phải giỏi việc nhà (internal management). Cả tuần làm...
Read More
Quản lý tất cả công việc và các phòng ban trên cùng một nền tảng là điều nhiều cấp quản...
Read More
Nếu doanh nghiệp đang cần một phần mềm quản lý dự án để đưa vào hoạt động ngay chỉ trong...
Read More
Với vai trò là Project Lead hay cấp Manager trở lên, bạn luôn muốn một cái nhìn tổng quan và...
Read More
monday.com là một nền tảng “quốc dân” quản lý dự án và cộng tác giúp mọi người trong công ty...
Read More