Tag

giaoduc
“Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy ngành giáo dục tìm cách ứng dụng công nghệ để thiết kế lại các...
Read More
Tổ chức và quản lý lớp học là công việc lặp đi lặp lại nhưng chiếm rất nhiều thời gian...
Read More
Mùa tuyển sinh tại các trường đại học vừa kết thúc, đây cũng là lúc cán bộ trường và các...
Read More
Rất nhiều những vấn đề tiếp tục phát sinh phía sau câu chuyện triển-khai-xong một hệ thống LMS cho thấy...
Read More
Một 2020 sóng gió sắp trôi qua, cũng là cột mốc vô cùng đặc biệt đánh dấu cho nhiều suy...
Read More