Tag

Asana
Goals in Asana giúp team hiểu được sự liên kết giữa mục tiêu của công ty với công việc thường...
Read More
Editor’s Note: Đây là bài viết được viết bởi Kerry Hoffman, Senior Project Manager, Marketing tại ClassPass nằm trong chuỗi...
Read More
Agile là một phương pháp quản lý dự án tinh gọn rất phổ biến – cho team Product, Engineering, Software...
Read More
Đối với team Product, phát triển roadmap, ra mắt sản phẩm/tính năng chỉ là một phần trong công việc của...
Read More
burn out
Căng thẳng đã trở thành một phần quá quen thuộc của công việc. Theo khảo sát từ năm ngoái, 71%...
Read More
Nhân viên làm việc từ xa: 100%  Team Marketing: 80+ thành viên Sản phẩm ra mắt mỗi quý: 3-5  ...
Read More
Trụ sở: Chicago Số lượng nhân viên: +250 người Use case: Ứng dụng cho quy mô toàn công ty  Kết...
Read More
Nhân viên văn phòng ngày nay dành khoảng 60% thời gian của họ cho việc “giải quyết công việc” —...
Read More
Gojek thực hiện sứ mệnh xóa bỏ những mâu thuẫn hàng ngày trong cuộc sống bằng cách kết nối người...
Read More
Khi công việc và deadline nằm rải rác ở nhiều file Excel khác nhau, các quyết định, những feedback chỉnh...
Read More