Vận hành công ty B2B Services trên nền tảng monday.com

Chạy nhiều dự án cùng một lúc với khối lượng tasks khổng lồ và làm việc với nhiều phòng ban, doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn nếu chỉ quản lý và giao tiếp đơn thuần qua các nền tảng truyền thống như email hay chat.

3 nhóm vấn đề thường gặp trong quản lý dự án và teamwork:

👉 Quản lý team nội bộ: khối lượng công việc nhiều dẫn đến khó trong việc quản lý, theo sát và điều phối dự án.

👉 Làm việc với các team bên ngoài: làm sao để chia sẻ tiến độ và cập nhật thông tin cần thiết với với team bên ngoài hiệu quả nhất mà ko mất nhiều thời gian? Các công cụ làm việc phổ biến như Email, Excel, … không đáp ứng được nhu cầu này.

👉 Công nghệ không phù hợp: hệ thống không đáp ứng đủ (hoặc thừa) nhu cầu sử dụng của team, hoặc quá phức tạp – cần sự can thiệp của IT để chỉnh sửa hệ thống và nhân viên mất nhiều thời gian để làm quen hệ thống.

Để giải quyết được các vấn đề đó, rất nhiều bên đã và đang phát triển các hệ thống quản lý công việc. monday.com – một nền tảng quản lý dự án và teamwork linh hoạt của cho phép các bộ phận như Marketing, Operation, HR, Project Management đều có thể ứng dụng trong công việc của họ.

Sau đây là một số ứng dụng phổ biến trên nền tảng monday.com giúp công ty B2B Services quản lý công việc tốt hơn.