Nâng cao bảo mật với Microsoft Authentic

Ứng dụng Microsoft Authenticator giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đang sử dụng two-factor verification (xác mình bằng yếu tố thứ hai). Two-factor verification giúp bạn sử dụng tài khoản của mình an toàn hơn vì mật khẩu có thể bị quên, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Two-factor verification sử dụng yếu tố thứ hai như điện thoại của bạn để khiến người khác khó xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (cách xác minh tiêu chuẩn), bạn có thể chấp thuận thông báo hoặc nhập mã xác minh được cung cấp. 

Thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator để gửi thông báo 

Khi doanh nghiệp hoặc nhà trường đã thiết lập two-factor verificaition, người dùng sẽ nhìn thấy màn hình sau để đăng nhập. Ở màn hình này, bấm “Next” sẽ chuyển sang trang Additional security verification để thiết lập. 

Bước 1: Trên trang Additional security verification, chọn “Mobile app” từ  “Step 1: How should we contact you?”.  

Bước 2: chọn “Receive notifications for verification” và bấm “Set up” 

Lúc này, màn hình Configure mobile app xuất hiện 

Bước 3: Mở ứng dụng Microsoft Authenticator, chọn “Add account” từ biểu tượng Tùy chỉnh và điều khiển ở phía trên bên phải, sau đó chọn “Work or school account”. 

Bước 4: Sử dụng máy ảnh của thiết bị để quét mã QR từ màn hình Configure mobile app, sau đó bấm “Next” 

Bước 5: Quay lại máy tính của bạn và trang Additional security verification, đảm bảo rằng bạn nhận được thông báo cho biết cấu hình của bạn đã thành công, sau đó chọn “Next”. Ứng dụng Microsoft Authenticator sẽ gửi thông báo đến thiết bị di động của bạn. 

Bước 6: Ở trên điện thoại, chọn “Approve” 

Bước 7: Trên máy tính, hãy thêm số điện thoại thiết bị di động của bạn vào trang Step 3: In case you lose access to the mobile app, sau đó chọn “Next”. Microsoft khuyên bạn nên thêm số điện thoại thiết bị di động của bạn để hoạt động như một bản sao lưu nếu bạn không thể truy cập hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động vì bất kỳ lý do gì. 

Bước 8: Sao chép mật khẩu ứng dụng được cung cấp và dán vào nơi an toàn. Sau đó bấm “Done” 

Ứng dụng Microsoft Authenticator hỗ trợ tạo xác thực đa dạng, đồng bộ dữ liệu khi sử dụng chung tài khoản Microsoft. Qua đó giúp bảo mật cho tài khoản người dùng một cách tốt hơn.