monday.com – Quản lý mọi dự án trên cùng một nền tảng

1. Cộng tác hiệu quả

Tất cả mọi người cùng làm việc trên một nền tảng, thuận tiện và dễ dàng trong giao tiếp cũng như cập nhật tiến độ dự án.

Collaborate effectively Q1 project roadmap

2. Theo dõi tiến độ dự án

Dễ dàng tổ chức công việc của một và nhiều dự án với nhiều dạng board khác nhau. Tự động hoá quy trình làm việc trong dự án, dễ dàng theo dõi thông tin và tiến độ dự án.

mobile collaboration Q1 project roadmap

3. Tất cả những thứ team bạn cần để thực thi tốt công việc

  • Quản lý nguồn lực hiệu quả để tiết kiệm chi phí, tránh “double tasks” và để dành thời gian cho những công việc quan trọng hơn.
  • Tuỳ chỉnh quy trình làm việc: Agile, waterfall, sprints,  và dù với phương pháp quản lý dự án nào thì monday.com vẫn giúp quản lý dự án đơn giản và thuận tiện nhất chỉ với một vài thao tác set-up cơ bản.
    Avoid rework project management
  • Phân tích tiến độ dự án để có những điều chỉnh phù hợp
    Analyze progress project management

Quản lý mọi dự án trên nền tảng monday.com. 14 ngày dùng thử để tìm hiểu về cách quản lý dự án mới và khác biệt tại monday.com trial.