Deezer (nền tảng phát nhạc trực tuyến) sử dụng monday.com như thế nào để cộng tác hiệu quả hơn trong suốt các phòng ban?

Mở rộng quy mô luôn là trăn trở của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Và bài toán mở rộng quy mô toàn cầu của Deezer – một nền tảng phát nhạc trực tuyến cũng không phải là ngoại lệ. Trong hành trình mở rộng quy mô toàn cầu, Deezer đã gặp rất nhiều thách thức mà cụ thể hơn là câu chuyện về quản lý công việc, con người khi quy mô mở rộng, cũng như tối ưu hiệu quả vận hành.

Dưới đây là phần phỏng vấn được thực hiện bởi Monday.com, Yoav Banai – Director of Strategy & operation tại Deezer đã chia sẻ về những trăn trở của team trong thời gian này, và cách họ tìm đến một nền tảng quản lý dự án để hiện thực hoá tầm nhìn và mục tiêu của họ nhờ nền tảng Monday.com.

Monday.com là một nền tảng quản lý công việc phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn với tính đa dụng cho nhiều lĩnh vực, dễ dùng với giao diện kéo-thả và trực quan giúp thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả làm việc của đội nhóm.

Tìm hiểu về monday.com Work OS với 14 ngày dùng thử và onboarding trong thời gian 2 tuần với sự hỗ trợ từ Flexidata.

 

 

Team Collaboration and Project Management on monday.com