Trung tâm đào tạo có thể quản lý lớp học trên nền tảng monday.com như thế nào?

Tổ chức và quản lý lớp học là công việc lặp đi lặp lại nhưng chiếm rất nhiều thời gian của team Sales, Admin và Operation trong các trung tâm đào tạo. Làm thế nào để tự động hoá những công việc mang tính lặp đi lặp lại? Có cách nào để giảm thiểu những công việc không cần thiết cho team?… đều là những trăn trở rất thường ngày của cấp quản lý. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau “mổ xẻ” để đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề này.

Với sự linh hoạt trong cách tổ chức công việc và ứng dụng đa dạng trong nhiều phòng ban Sales, Marketing, Operation, … monday.com – Nền tảng quản lý công việc và cộng tác có thể hỗ trợ các trung tâm đào tạo quản lý nhiều công việc trên cùng một nền tảng:
– Quản lý nhân sự (Giáo viên & Nhân viên trung tâm)
– Quản lý sự kiện
– Quản lý các chiến dịch Marketing
– Quản lý tổ chức lớp học (Class Operation)
– Customer Service
– Quản lý thông tin học viên

Dưới đây là một case study mà Flexidata gợi ý để các trung tâm có thể tổ chức một (và nhiều) lớp học trên nền tảng monday.com.

1. Tổ chức module bài giảng, tài liệu học tập và thời gian biểu

Trung tâm có thể quản lý các modules của khoá học trên một board monday.com cùng với đường link các tài liệu đi kèm và thời gian học để học viên nắm bắt được lịch trình học tập.

2. Tự động thông báo, nhắc nhở và gửi tài liệu cho học viên
Với các tính năng tự động hoá (Automations) và lọc thông tin (Filter), nền tảng monday.com có thể giúp trung tâm tự động hoá các công việc như: gửi nhắc nhở học viên trước buổi học, gửi recap và tài liệu cho học viên sau buổi học, tạo khảo sát về chất lượng khoá học, …

3. Giáo viên và học viên có thể thảo luận – tương tác với nhau trên cùng một nền tảng

Nếu có vấn đề gì phát sinh trong suốt quá trình học tại trung tâm, học viên có thể tương tác trực tiếp với admin và giáo viên trên nền tảng monday.com. Đó là một cách tốt để tăng sự tương tác với học viên, cũng như giảm bớt gánh nặng cho nhân viên của trung tâm.

4. Chuẩn hoá cách tổ chức lớp học và quy trình làm việc

monday.com giúp trường chuẩn hoá cách tổ chức công việc, quy trình cũng như lưu trữ các tài liệu – điều mà rất quan trọng nếu trung tâm có nhiều chi nhánh hoặc đang có định mở rộng thêm nhiều chi nhánh.

Ngoài ra, với sự linh hoạt nền tảng monday có thể được ứng dụng rất đa dạng trong quản lý và vận hành chuỗi trung tâm: Quản lý hoạt động marketing, quản lý promotions, quản lý tuyển dụng giáo viên, quản lý nhân viên trung tâm, quản lý operation tại trung tâm,…

Tìm hiểu thêm về ứng dụng của nền tảng monday.com trong quản lý chuỗi trung tâm đào tạo tại: https://www.flexidata.vn/education/school-operation-collaboration-on-monday-com/