Xây dựng mối quan hệ gắn kết với học sinh, sinh viên nhờ nền tảng nhắn tin hiện đại ClassCom

Học tập trực tuyến sẽ trở nên tương tác tốt hơn khi ClassCom được tích hợp trong Nền tảng học tập trực tuyến (LMS). ClassCom là một nền tảng nhắn tin hiện đại ứng dụng công nghệ AI hướng tới việc hỗ trợ trường, giáo viên cũng như sinh viên giao tiếp và tương tác với nhau hiệu quả và gắn kết, nhất là khi Online Learning trở thành một điều bắt buộc hậu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“ClassCom has been an incredibly easy and effective tool for engaging with a large class size where other forms of consultation would be time-consuming. The way the application integrates into Canvas improves the student experience. The instant nature of the conversation in a form that students can relate to (instant messaging) has led to a good experience for students and the teaching team” – đánh giá bởi Doctor Nick Brown, Giảng Viên, RMIT University.

Tìm hiểu thêm về ClassCom https://classcom.app/