Category

WorkSmart
Chạy nhiều dự án cùng một lúc với khối lượng tasks khổng lồ và làm việc với nhiều phòng ban,...
Read More
1. Cộng tác hiệu quả Tất cả mọi người cùng làm việc trên một nền tảng, thuận tiện và dễ...
Read More
Làm account như làm “dâu trăm họ”, vừa phải đảm việc nước (client management), vừa phải giỏi việc nhà (internal management). Cả tuần làm...
Read More
Nếu doanh nghiệp đang cần một phần mềm quản lý dự án để đưa vào hoạt động ngay chỉ trong...
Read More
Với vai trò là Project Lead hay cấp Manager trở lên, bạn luôn muốn một cái nhìn tổng quan và...
Read More
monday.com là một nền tảng “quốc dân” quản lý dự án và cộng tác giúp mọi người trong công ty...
Read More
1 2