Quản lý dự án và teamwork trên nền tảng monday.com

Quản lý tất cả dự án từ đầu đến cuối với sự tham gia của nhiều team từ Sales, Marketing, Product, R&D, HR, và IT

Hơn 100,000 đội nhóm trên toàn thế giới tin dùng

Quản lý tất cả dự án trong một nền tảng monday.com

Với monday.com, tất cả dự án đều được quản lý trong một nền tảng.

Tất cả mọi người làm việc chung trên một nền tảng

CEO / Directors

monday.com trực quan và minh bạch thông tin, giúp cấp CEO / Direcotrs có cái nhìn tổng quan để đưa ra định hướng, phân tích và chiến lược cho các phòng ban.

Managers / Leaders

monday.com giúp Managers có cái nhìn tổng quan về dự án, theo sát, điều phối dự án từ đầu đến cuối để đảm bảo được mục tiêu đề ra

Staffs / Team members

monday.com còn là một platform trực quan, dễ sử dụng cho những người trực tiếp thực thi công việc ở mức độ chi tiết. Hỗ trợ cộng tác và làm việc liên phòng ban, đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng và đồng nhất.

Tại sao nên chọn monday.com?

Đơn giản để bắt đầu

Dù là phương pháp nào (Agile, Sprint,...) monday.com đều có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các công ty công nghệ.

Quản lý tất cả dự án trên cùng một nền tảng

Dù 1 dự án hay 10 dự án với quy mô khác nhau, bạn hoàn toàn có thể quản lý và cộng tác với nhau trên cùng một nền tảng mà không cần chuyển qua - lại nhiều platform.

Cộng tác dễ dàng và thuận tiện

Tất cả mọi người sử dung chung một nền tảng để làm việc, xoá bỏ mọi ranh giới giữa các team, đồng nhất thông tin về dự án và công việc.

3 tính năng của monday.com được yêu thích nhất

"Ngân hàng" Automations

Automations giúp tự động hoá quy trình làm việc cần sự tham gia của nhiều team, giúp bỏ bớt những công việc lặp đi lặp lại và tăng năng suất làm việc của team.

Filters đa dạng

Bất kể vai trò quả bạn là người quản trị hay thực thi, bạn đều có thể tự điều chỉnh cho mình góc nhìn phù hợp nhất bằng cách filter thông tin với tính năng Filter của monday.com

Templates

Với rất nhiều templates được đóng góp từ nhiều công ty trên thế giới, bạn có thể kế thừa và phát triển thêm từ những template này cho mọi phòng ban.

Đồng nhất dữ liệu với các công cụ làm việc quen thuộc

Google Calendar

Quản lý thời gian hiệu quả và nắm bắt các deadlines quan trọng.

Excel

Dễ dàng import và export bất cứ file Excel nào vào monday board chỉ với một vài clicks

Microsoft Teams

Tích hợp monday board vào MS Teams để tự động hoá process làm việc và đồng bộ hoá thông tin

Slack

Cha sẻ thông tin, cập nhật và files trong Slack trực tiếp từ monday.com

Success stories

  Dùng thử monday.com với các template có sẵn

  Project Management

  Ứng dụng monday.com để quản lý tất cả dự án trên cùng một nền tảng với sự tham gia của liên phòng ban.
  Quản lý tất cả chiến dịch marketing và quảng cáo. Tất cả team đều làm việc trên cùng nền tảng monday.com
  Quản lý CRM và Sales trên nền tảng monday.com - Tất cả mọi người cùng làm việc và cộng tác với nhau hướng tới sự thành công
  Sử dụng monday.com để phát triển sản phẩm, phần mềm hoặc thực hiện các dự án outsourcing cho khách hàng trên nền tảng monday.com

  Triển khai monday.com

  Liên hệ Flexidata để được onboarding trong vòng 2 tuần!