Tự động hoá mọi quy trình làm việc

Flexidata giúp doanh nghiệp tạo đà tăng trưởng bằng cách ứng dụng công nghệ để làm việc và cộng tác. Những nền tảng công nghệ Flexidata ứng dụng đều là những sản phẩm / nền tảng đang được các công ty top toàn cầu sử dụng như top #4 CRM thế giới Creatio, nền tảng quản lý dự án và công việc cho công ty cỡ vừa và lớn. 

Khách hàng của Flexidata

Giải pháp của Flexidata

Marketing, Sales & Customer Services (CRM)

Giúp tổ chức tự động hoá các ý tưởng kinh doanh với 3 modules Marketing, Sales và Customer Services trong một nền tảng.

Quản lý dự án và làm việc nhóm trên nền tảng monday.com

Với monday.com, công ty có thể xây dựng một nền tảng cho tất cả phòng ban để cùng làm việc và cộng tác - hướng đến một văn hoá minh bạch và làm việc năng suất và hiệu quả cao.

Nền tảng quản lý học tập (ELEP)

Xây dựng một nền tảng đào tạo và học tập cho doanh nghiệp, giúp mỗi cá nhân vươn đến tiềm năng của họ và đem những kiến thức đó quay lại xây dựng và phát triển công ty, tổ chức.

Success Stories

Technology partners

Tìm kiếm một nền tảng quản lý công việc đa dụng?

Liên hệ Flexidata để được tư vấn về nền tảng phù hợp!