By

hoang.nguyen
Nhân viên văn phòng ngày nay dành khoảng 60% thời gian của họ cho việc “giải quyết công việc” —...
Read More
Ứng dụng Microsoft Authenticator giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đang sử dụng two-factor verification (xác mình bằng yếu tố thứ hai). Two-factor verification giúp bạn sử dụng tài khoản của mình an toàn hơn vì mật khẩu có thể bị quên, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Two-factor verification sử dụng yếu tố thứ hai như điện thoại của bạn để khiến người khác khó xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (cách xác minh tiêu chuẩn), bạn có thể chấp thuận thông báo hoặc nhập mã xác minh được cung cấp.  Thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator để gửi thông báo  Khi doanh nghiệp hoặc nhà trường đã thiết lập two-factor verificaition, người dùng sẽ nhìn thấy màn hình sau để đăng nhập. Ở màn hình này, bấm “Next” sẽ chuyển sang trang Additional security verification để thiết lập.  Bước 1: Trên trang Additional security verification, chọn “Mobile app” từ  “Step 1:...
Read More
Khi công việc và deadline nằm rải rác ở nhiều file Excel khác nhau, các quyết định, những feedback chỉnh...
Read More