By

Flexidata
Có rất nhiều bài viết đề cập đến vai trò và tầm quan trọng của dữ liệu trong việc cải...
Read More
Reading Eggs là chương trình của Úc, được xem là Top 10 Chương trình học tiếng Anh online trên thế...
Read More
Mathletics là chương trình toán học trực tuyến toàn diện dành cho lứa tuổi 4-16 với hàng nghìn hoạt động...
Read More
Học tập trực tuyến sẽ trở nên tương tác tốt hơn khi ClassCom được tích hợp trong Nền tảng học...
Read More
“Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy ngành giáo dục tìm cách ứng dụng công nghệ để thiết kế lại các...
Read More
Mùa tuyển sinh tại các trường đại học vừa kết thúc, đây cũng là lúc cán bộ trường và các...
Read More
Rất nhiều những vấn đề tiếp tục phát sinh phía sau câu chuyện triển-khai-xong một hệ thống LMS cho thấy...
Read More
Một 2020 sóng gió sắp trôi qua, cũng là cột mốc vô cùng đặc biệt đánh dấu cho nhiều suy...
Read More
1 2