Day

Tháng Chín 23, 2021
Ứng dụng Microsoft Authenticator giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đang sử dụng two-factor verification (xác mình bằng yếu tố thứ hai). Two-factor verification giúp bạn sử dụng tài khoản của mình an toàn hơn vì mật khẩu có thể bị quên, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Two-factor verification sử dụng yếu tố thứ hai như điện thoại của bạn để khiến người khác khó xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu (cách xác minh tiêu chuẩn), bạn có thể chấp thuận thông báo hoặc nhập mã xác minh được cung cấp.  Thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator để gửi thông báo  Khi doanh nghiệp hoặc nhà trường đã thiết lập two-factor verificaition, người dùng sẽ nhìn thấy màn hình sau để đăng nhập. Ở màn hình này, bấm “Next” sẽ chuyển sang trang Additional security verification để thiết lập.  Bước 1: Trên trang Additional security verification, chọn “Mobile app” từ  “Step 1:...
Read More
Gojek thực hiện sứ mệnh xóa bỏ những mâu thuẫn hàng ngày trong cuộc sống bằng cách kết nối người...
Read More